Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Telefon (22) 618-84-63

MTW świadczy usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego, dostarczając kompleksowych rozwiązań prawno-podatkowych, obejmujących w szczególności zagadnienia z zakresu:

 • podatku dochodowego od osób prawnych zarówno w ujęciu krajowym jak i w relacjach międzynarodowych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązków płatnika dotyczących tego podatku,
 • podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Wspólnot Europejskich oraz dorobku orzeczniczego krajowych i europejskich Sądów i Trybunałów,
 • podatku akcyzowego
 • podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych
 • międzynarodowego prawa podatkowego
 • polityki ustalania cen transferowych podmiotów działających w ramach grup kapitałowych

MTW świadczy usługi doradztwa podatkowego dostosowane do indywidualnych wymagań oraz potrzeb swoich Klientów tj.:

 • opiniowanie incydentalnych spraw podatkowych;
 • dokonywanie wykładni przepisów prawa podatkowego;
 • prowadzenie spraw podatkowych w toku postępowań podatkowych oraz kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw;
 • wspomaganie przedstawicieli Klienta w bezpośrednich bieżących kontaktach z administracją podatkową;
 • monitorowanie zmian przepisów podatkowych w tym przygotowywania dla stałych Klientów pisemnych informacji o istotnych z punktu prowadzonej przez nich działalności zmianach prawa;
 • uzyskiwanie wiążących interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • przeprowadzanie szkoleń w zakresie przepisów i praktyki rozliczeń podatkowych;
 • uczestnictwa /doradztwa/ w rozmowach handlowych: (np. negocjacjach) prowadzonych przez Klienta z innymi firmami oraz udział w wewnętrznych spotkaniach (naradach) organizowanych przez Klienta;
 • pełnienie funkcji przedstawiciela podatkowego w stosunku do podmiotów nieposiadających rezydencji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ponadto MTW przeprowadza złożone projekty, takie jak:

 • audyty podatkowe: polegające na dokonaniu przeglądu całości lub też wybranych fragmentów rozliczeń podatkowych Klientów, w wyniku których opracowany zostaje raport wskazujący na ewentualne nieprawidłowości, czy obszary ryzyka podatkowego ze wskazaniem odpowiednich rozwiązań w tym zakresie;
 • kompleksowa obsługa prawna i podatkowa transakcji (inwestycji): rozpoczynająca się już na etapie wyboru modelu biznesowego,w której każdy element zaplanowanej operacji gospodarczej, na każdym etapie powstania kontraktu, poddawany jest wszechstronnej ocenie z punktu widzenia konsekwencji prawno-podatkowych, jak i dostrzeżonych zagrożeń i ryzyk w tym zakresie, ze wskazaniem optymalnych rozwiązań implementowanych bezpośrednio w treść powstającej umowy, z możliwością bieżącej projekcji przyszłych skutków podatkowych;
 • doradztwo w zakresie polityki cen transferowych, w tym sporządzanie szczególnej dokumentacji podatkowej, stanowiącej jeden z podstawowych czynników ryzyka podatkowego w funkcjonowaniu grup kapitałowych;

Spółka realizuje także projekty z zakresu szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej: dokonując kompleksowego przeglądu zasad podatkowego rozliczania całokształtu lub wybranej części działalności Klienta, uwzględniając przy tym profil i charakter prowadzonej działalności, zespół doradców będących specjalistami z różnych dziedzin prawa prywatnego i administracyjnego, a przede wszystkim prawa podatkowego, przygotowuje indywidualne propozycje rozwiązań prawnych i organizacyjnych pozwalających na podniesienie efektywności prowadzonej działalności oraz wykorzystanie posiadanego majątku w sposób dający możliwe najlepsze z punktu widzenia potrzeb i możliwości Klienta efekty podatkowe, w obrębie istniejących lub przyszłych rozwiązań prawnych.

Baza wiedzy

 • Jak rozliczyć VAT od usług związanych z leasingiem auta +

  Ograniczenie odliczenia podatku naliczonego do limitu 6 tys. zł dotyczy nie tylko rat leasingowych, lecz także „innych płatności wynikających z Czytaj więcej
 • Czy świadczący usługę powinien płacić za używanie rzeczy klienta? +

  Zawarliśmy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą umowę, w ramach której będzie ona administrowała nieruchomościami, których jesteśmy właścicielem. Część z nich Czytaj więcej
 • Szkolenia dla lekarzy bez VAT +

  W praktyce żadne formy doskonalenia zawodowego lekarzy nie powinny być obciążone podatkiem od towarów i usług. Czytaj więcej
 • Procedury in vitro nadal bez VAT +

  Zakres zwolnienia z podatku dla usług medycznych może budzić wątpliwości. Wszystko przez nieprecyzyjne brzmienie znowelizowanych przepisów. Czytaj więcej
 • Nie ma sankcji za błędną fakturę wewnętrzną +

  Czy błędnie wystawiona faktura wewnętrzna rodzi obowiązek zapłaty podatku? Na pierwszy rzut oka z przepisów można wywnioskować że tak. Jednak Czytaj więcej
 • 1
 • 2