Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Telefon (22) 618-84-63

      Dokonując prezentacji osiągnięć MTW nie sposób pominąć prowadzonych postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych, w których nasi prawnicy występując w charakterze pełnomocników Klientów doprowadzili bądź do uchylenia dokonanego wymiaru (przypisu), bądź też jego znacznej redukcji. Kierując się w tym przypadku kryterium wartościowym (kwota redukcji przypisu ponad 12.000.000 zł) przykładowo można wymienić:

 1. sprawę wiodącego na rynku podmiotu zajmującego się obrotem energią elektryczną skutkującą uchyleniem wymiaru podatku od towarów i usług na kwotę 27.947.422 zł.

  Sprawa dotyczyła:

  • określenia wartości obrotu w transakcjach z podmiotami powiązanymi kapitałowo z klientem Kancelarii,
  • określenia metody i skutków podatkowych rozliczeń dokonywanych w związku z decentralizacją rynku w zakresie obrotu energią elektrycznej,

   

 2. sprawę jednego z największych koncernów paliwowych w Polsce skutkującą uchyleniem wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 13.766.669 zł.

  Sprawa dotyczyła:

  • kosztów rebrandingu,
  • kosztów realizacji II etapu prywatyzacji,
  • kosztów zaniechanych inwestycji kapitałowych,

   

 3. sprawy jednego z podmiotów sektora gier losowych i liczbowych skutkujące uchyleniem wymiaru podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych łącznie na ponad 15.000.000 zł.

  Sprawy dotyczyły:

  • skutków podatkowych wprowadzenia systemu bezpośredniego działania (on-line) przy sprzedaży gier,

   

 4. sprawę jednej ze spółek kolejowych skutkującą obniżeniem wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 13.917.812 zł.

  Sprawa dotyczyła:

  • kosztów restrukturyzacji dokonywanej w trybie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.

   

         Dokonując przykładowej prezentacji procesowych osiągnięć MTW, warto również wymienić ostatni jej sukces w sprawie dotyczącej metodologii wymiaru podatku akcyzowego stosowanej przez organy skarbowe w odniesieniu do krajowego obrotu wyrobami akcyzowymi (na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy o podatku od towarów oraz o podatku akcyzowym). W sprawie tej, podnoszona przez naszą spółkę wadliwość wykładni przepisów wskazanej ustawy dominująca w praktyce postępowania organów podatkowych, potwierdzona została w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego wydanym na skutek pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (por. uzasadnienie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt P33/06).

Niezależnie od wygranych spraw podatkowych, stanowiących bez wątpienia najbardziej spektakularne i wymierne osiągnięcia naszej spółki, jako przykład szczególnych osiągnięć (dokonań) w ramach prowadzonej przez nas praktyki doradczej wymienić także należy:

 • opracowanie szczegółowych zasad polityki definiowania, ujawniania i amortyzacji środków trwałych tworzących majątek sieciowy jednego z operatorów telefonii komórkowej,
 • przeprowadzenie u dużej części naszych stałych klientów audytów podatkowych, w toku których dokonano kompleksowej analizy prawidłowości rozliczeń publicznoprawnych,
 • opracowanie dla części naszych stałych klientów szczególnych dokumentacji podatkowych związanych z transakcjami dokonywanymi z podmiotami powiązanymi;
 • kompleksowy nadzór podatkowy nad transakcjami skupu własnych akcji celem ich umorzenia (buy back),
 • współudział w opracowywaniu programów lojalnościowych skutkujących optymalizacją obciążeń podatkowych klientów – dla niektórych operatorów telefonii komórkowej,
 • przeprowadzenie procesu restrukturyzacji podatkowej podmiotów z branży energetycznej i produkcyjnej,
 • doradztwo podatkowe przy rozliczeniu skutków procesów prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych w branży energetycznej;
 • doradztwo podatkowe w inwestycjach developerskich prowadzonych na terenie Warszawy.

Baza wiedzy

 • Jak rozliczyć VAT od usług związanych z leasingiem auta +

  Ograniczenie odliczenia podatku naliczonego do limitu 6 tys. zł dotyczy nie tylko rat leasingowych, lecz także „innych płatności wynikających z Czytaj więcej
 • Czy świadczący usługę powinien płacić za używanie rzeczy klienta? +

  Zawarliśmy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą umowę, w ramach której będzie ona administrowała nieruchomościami, których jesteśmy właścicielem. Część z nich Czytaj więcej
 • Szkolenia dla lekarzy bez VAT +

  W praktyce żadne formy doskonalenia zawodowego lekarzy nie powinny być obciążone podatkiem od towarów i usług. Czytaj więcej
 • Procedury in vitro nadal bez VAT +

  Zakres zwolnienia z podatku dla usług medycznych może budzić wątpliwości. Wszystko przez nieprecyzyjne brzmienie znowelizowanych przepisów. Czytaj więcej
 • Nie ma sankcji za błędną fakturę wewnętrzną +

  Czy błędnie wystawiona faktura wewnętrzna rodzi obowiązek zapłaty podatku? Na pierwszy rzut oka z przepisów można wywnioskować że tak. Jednak Czytaj więcej
 • 1
 • 2