Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Telefon (22) 618-84-63

Ograniczenie odliczenia podatku naliczonego do limitu 6 tys. zł dotyczy nie tylko rat leasingowych, lecz także „innych płatności wynikających z umowy". W praktyce są wątpliwości, co się pod tym kryje.

Zawarliśmy umowę leasingu samochodu osobowego. Jesteśmy zobowiązani do zapłacenia wynagrodzenia leasingowego, na które składają się: miesięczne raty leasingowe, opłata pierwsza, opłata manipulacyjna oraz inne opłaty i należności wynikające z umowy i warunków ogólnych.
Oprócz faktury obejmującej opłatę wstępną i pierwszą opłatę miesięczną leasingodawca wystawił nam jeszcze dwie. Jedna dotyczy prowizji tytułem wydania pozwolenia na ubezpieczenie przedmiotu leasingu poza pakietem leasingodawcy (zgodnie z ogólnymi warunkami umowy leasingu umowę ubezpieczenia zawiera korzystający, ale na rzecz leasingodawcy, chyba że strony postanowią inaczej; my ubezpieczyliśmy na swoją rzecz i na swój koszt).
Druga dotyczy prowizji tytułem rejestracji przedmiotu leasingu i kosztów rzeczywistych tej rejestracji. Opłaty te wynikają z oficjalnej tabeli opłat i prowizji leasingodawcy. Czy możemy odliczyć 100 proc. VAT wynikającego z otrzymanych faktur, czy tylko 60 proc. (do limitu 6.000 zł), tak jak od rat leasingowych? - pyta czytelnik.

Ograniczenie w odliczaniu VAT z faktur dotyczących leasingu samochodów osobowych wynika obecnie (od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012) nie z ustawy o VAT, ale z art. 3 ust. 6 ustawy z 16 grudnia 2010 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.
Podatnik uprawniony jest do odliczenia 60 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Przy tym suma kwot w całym okresie użytkowania, dotycząca jednego samochodu osobowego, nie może przekroczyć 6.000 zł.

Wynagrodzenie za korzystanie
Sformułowanie „inne płatności”, użyte w przepisie, nie zostało niestety zdefiniowane. Można jednak postawić tezę, że jeżeli tzw. inne płatności na rzecz leasingodawcy nie wynikają z zawartej umowy (w domyśle leasingowej), to nie powinny ich dotyczyć ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego.
Wystarczy więc, że będą wynikały z odrębnych umów albo innych uregulowań niż sama umowa leasingu. Uważam, że nie wystarczy istnienie bliższego lub dalszego związku określonej odpłatności z faktem zawarcia umowy leasingu, aby ograniczać prawo do odliczenia VAT (niezależnie od zapisania lub niezapisania płatności w umowie).
Ograniczenie powinno raczej dotyczyć płatności związanych z samym korzystaniem z samochodu na podstawie umowy leasingu, a więc wprost wymienionych rat i czynszu (jako form wynagrodzenia za korzystanie) lub innych płatności, ale właśnie o charakterze wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy (gdy nie są nazwane ratą lub czynszem). Inaczej można by interpretować omawiane ograniczenie, gdyby ustawodawca napisał o czynszu (ratach) „i” innych płatnościach wynikających z umowy.

Różne stanowiska fiskusa
Z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 5 stycznia 2009 (IPPP3/443-45/08-6/RK) wynika, że ograniczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 7 ustawy o VAT (który miał takie same brzmienie jak obecnie obowiązujący przepis ustawy z 16 grudnia 2010), dotyczy każdej należności, która wynika z zawartej umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze i obejmuje wszystkie opłaty składające się na wynagrodzenie wydzierżawiającego (leasingodawcy) z tytułu oddania dzierżawcy (leasingobiorcy) do użytkowania samochodu osobowego lub innego pojazdu.
Organy podatkowe prezentowały również korzystne stanowiska w sprawie pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku np. z nabyciem od leasingodawcy usług serwisowania przedmiotów leasingu.
Stwierdzały wprost, że ograniczenie dotyczy jedynie podatku naliczonego od czynszu wynikającego z zawartej umowy dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, których istotą jest udostępnienie samochodów do używania. Natomiast skoro przedmiotem umowy jest wykonywanie kompleksowej usługi serwisowej, to do odliczenia VAT naliczonego z tytułu jej nabycia nie znajdzie zastosowania ograniczenie.
Można  jednak spotkać stanowiska, że co do zasady podatek naliczony od takich innych płatności i tak musi się mieścić we wspomnianym górnym limicie. Warto jednak, w celu uniknięcia ewentualnych sporów, aby inne usługi, oferowane ewentualnie przez firmy leasingowe, takie jak: usługi serwisowe, przeglądy techniczne, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, serwis ogumienia, zapewnianie pojazdu zastępczego w razie awarii itp., dotyczące leasingowanego auta, były przedmiotem oddzielnej umowy.

Podatek do odliczenia
Wracając do pytania czytelnika, po pierwsze należy stwierdzić, że z zawartej umowy leasingu wprost nie wynikają zafakturowane koszty i prowizje  ani sama możliwość ich powstania, ani tym bardziej wysokość.
Po drugie owe płatności nie mają związku z wynagrodzeniem za udostępnienie samochodu do używania, są natomiast opłatami de facto manipulacyjnymi za pewne czynności techniczne i urzędowe (rejestracja przedmiotu leasingu) czy za odstąpienie od ogólnych warunków (zgoda na inne zasady ubezpieczenia przedmiotu leasingu).
Są to samodzielne zdarzenia, występujące obok umowy leasingu, niezwiązane z korzystaniem przez leasingobiorcę z samochodu na podstawie umowy jako takiej, aczkolwiek obciążające go w powiązaniu z zawarciem umowy leasingu. Uważam jednak, że podatek naliczony związany z tymi opłatami podlega odliczeniu w całości.

Publikacja:    RZECZPOSPOLITA
Data:                27 maja 2011
Autor:              EDYTA GŁĘBICKA

Pobierz artykuł w wersji PDF

 

Baza wiedzy

 • Jak rozliczyć VAT od usług związanych z leasingiem auta +

  Ograniczenie odliczenia podatku naliczonego do limitu 6 tys. zł dotyczy nie tylko rat leasingowych, lecz także „innych płatności wynikających z Czytaj więcej
 • Czy świadczący usługę powinien płacić za używanie rzeczy klienta? +

  Zawarliśmy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą umowę, w ramach której będzie ona administrowała nieruchomościami, których jesteśmy właścicielem. Część z nich Czytaj więcej
 • Szkolenia dla lekarzy bez VAT +

  W praktyce żadne formy doskonalenia zawodowego lekarzy nie powinny być obciążone podatkiem od towarów i usług. Czytaj więcej
 • Procedury in vitro nadal bez VAT +

  Zakres zwolnienia z podatku dla usług medycznych może budzić wątpliwości. Wszystko przez nieprecyzyjne brzmienie znowelizowanych przepisów. Czytaj więcej
 • Nie ma sankcji za błędną fakturę wewnętrzną +

  Czy błędnie wystawiona faktura wewnętrzna rodzi obowiązek zapłaty podatku? Na pierwszy rzut oka z przepisów można wywnioskować że tak. Jednak Czytaj więcej
 • 1
 • 2